El 2 de juny de l’any 2005, va tenir lloc al col·legi d’advocats de Barcelona, una reunió a la qual van acudir convocats endoscopistes de tot Catalunya. S’hi va plantejar la necessitat de crear una plataforma que permetés un diàleg obert amb les entitats d’assegurança lliure, per tal d’ubicar els preus de l’endoscòpia en un lloc raonable i raonat.

En aquesta reunió, cinquanta endoscopistes, entre assistents i en nom d’altres no presents però representats, van aprovar a mà alçada i per unanimitat, la creació d’una associació i d’una junta que defensés aquests interessos.

Més tard, el dia 14 de juliol de 2005, es va presentar a la sala d’actes del Col·legi de Metges de Barcelona, la Associació d’Endoscopistes de Catalunya: Endocat.

Endocat es troba registrada des del dia 10 d’octubre de 2005 amb el núm 31.088 en la secció 1a del registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, i es troba sotmesa a tota reglamentació administrativa i fiscal que una associació d’aquestes característiques comporta. Endocat és una associació exempta de lucre i es regeix per uns estatuts que regulen la seva activitat.

Actualment, Endocat està treballant per apropar l’Associació a tots els endoscopiastas catalans i que pugui servir de fòrum d’opinió i de treball en diferents aspectes de la nostra professió. Fruit d’això és la realització d’un nou web més interactiva en la qual es pugui informar tots els associats sobre les activitats que es duguin a terme i poder participar de forma activa.

En aquests moments estem treballant en la revisió dels barems actuals de les Mútues, realitzant reunions amb les mateixes., En què se’ls presenta el llibre de “Tècniques Endoscòpiques en Endoscòpia Digestiva” i en les que intentem fer veure que cal una revisió de barems per actualitzar-lo a la realitat actual i intentat aconseguir la màxima unificació dels mateixos.

Així mateix, estem desenvolupant un espai metge-legal per servir d’orientació a tots els endoscopistes. Actualment, s’està organitzant una Jornada en aquest sentit per poder desenvolupar diferents punts i debatre’ls.