SOCIETATS I ASSOCIACIONS

Societat Espanyola de Patologia Digestiva
Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva
Associació Espanyola d’Ecografia Digestiva
Associació Espanyola de Gastroenterologia

SOCIETATS REGIONALS DE GASTROENTEROLOGIA

Societat andalusa de Patologia Digestiva
Societat Aragonesa de Patologia Digestiva
Societat Canària de Patologia Digestiva
Societat Castellana de Patologia Digestiva
Societat Catalana de Digestologia
Societat Extremenya de Patologia Digestiva
Societat Gallega de Patologia Digestiva
Societat Valenciana de Patologia Digestiva

ATLAS DE GASTROENTEROLOGIA

Atles d’Ecografia de l’Associació d’Ecografia Digestiva (Recursos iconogràfics de l’AED, realitzats gràcies a la col·laboració de les Unitats d’Ecografia Digestiva, els més importants Serveis del Apartat Digestiu d’Espanya)
Atlas of Gastrointestinal Endoscopy (A Service AtlantaSouthGastroenterology, P.C)
Atlas of Liver Pathology
Endoscopy Picture Arxivis
Feldman’s GastroAtlas
Gastrointestinal Pathology
Gastrolab (Endoscopy learning center)
Hepatic Pathology
Loyola University of Chicago (Review of pathology of the liver)

REVISTES

Revista Espanyola de Malalties Digestives
Gastroenterología y Hepatologia
Endoscopy
gastrointestinal Endoscopy

AMERICAN SOCIETY FOR GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

Publicacions de l’American Society for Gastrointestinal Endoscopy

MEDLINE

Veure les darreres publicacions sobre el Apartat Digestiu a Medline
Veure les darreres publicacions de Cirurgia Gral. I l’Ap. Digestiu a Medline

COL·LEGIS OFICIALS DE METGES

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Metges de Girona
Col·legi Oficial de Metges de Lleida
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
Despatx d’Advocats i Economistes …?