Endocat té com a fi, vetllar per la tècnica endoscòpica digestiva i per la seva aplicació en l’ésser humà en totes les seves vessants possibles, com són l’ètica, la social, l’medicolegal, l’organitzativa o la humana així com pels interessos professionals de els metges endoscopistes que la practiquen.

Endocat, no tracta expressament aspectes científics, els quals ja estan dignament representats en el si d’excel·lents societats i associacions científiques.

Endocat fa un molt especial èmfasi, en el vessant referida a l’àmbit de les relacions laborals, especialment a les relacions contractuals amb entitats d’assegurança lliure i amb entitats públiques o privades relacionades amb elles.