El passat 18 de novembre es va fer la Jornada d’aspectes mèdic-legals de l’endoscopia digestiva. Seguidament us facilitem els resums de les ponencies que van tenir lloc en aquesta jornada: